Vítejte na stránkách Agrodružstvo - Rakšice, družstvo

Náplní naší činnosti je pěstování a prodej zemědělských produktů.

Středisko: Rakšice 1160, Moravský Krumlov.

Kancelář: budova firmy NAVOS, a. s.

                 Pod Leskounem 1282

                 Moravský Krumlov - Rakšice

                 (silo u vlakového nádraží)

 

 

Člen Agrodružstva – Rakšice, družstvo

 

 

Pozvánka na členskou schůzi Agrodružstva – Rakšice, družstva

Představenstvo družstva

Agrodružstvo - Rakšice, družstvo

se sídlem Rakšice 1160, 672 01 Moravský Krumlov, IČ: 499 69 714, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Dr, vložka 2546

(dále jen „Družstvo“)

 

si Vás tímto dovoluje pozvat na členskou schůzi Družstva, která se bude konat dne 17. 6. 2019 v 9:30 hod. v zasedací místnosti administrativní budovy na adrese Nad Zámkem 1183, 674 01  Třebíč, s následujícím programem jednání.

 

Program jednání:

  1. Zahájení a volba orgánů členské schůze;
  2. Schválení účetní závěrky za rok 2018;
  3. Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty Družstva;
  4. Rozhodnutí o změně stanov;
  5. Závěr.

 

Přílohou této pozvánky je návrh nového znění stanov Družstva. Pozvánka je spolu s přiloženým návrhem nového znění stanov Družstva dostupná v zákonem stanovené lhůtě na internetových stránkách družstva na adrese www.agrodruzstvoraksice.cz. Jednotlivé další podklady, které budou projednávány na členské schůzi Družstva, jsou všem členům Družstva k seznámení na adrese Pod Leskounem 1282, 671 75 Moravský Krumlov, v kancelářích Družstva.

Člen Družstva se při prezenci prokáže průkazem totožnosti; zástupce takového člena družstva se musí prokázat svým platným průkazem totožnosti a řádně udělenou plnou mocí. Náklady spojené s účastí člena družstva na členské schůzi nejsou Družstvem hrazeny.

 

V Rakšicích dne 31. 5. 2019

 

 

                                                                       

 

                                                                       ………………………………………………….

 Agrodružstvo - Rakšice, družstvo
Antonín Musil,
předseda představenstva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.agrodruzstvoraksice.cz

 Kontakt

Agrodružstvo - Rakšice, družstvo

Rakšice 1160
Moravský Krumlov
67201

777621590