Úřední deska

Pozvánka na členskou schůzi a návrh změny stanov družstva

02.06.2019 09:24

Pozvanka_clen_schuze_190531 -Rakšice.doc (42496)

Stanovy_Agrodruzstvo_Raksice_navrh_190531.docx (23196)

Celý článek

Žádost o provedení pozemkové úpravy - ke stažení

24.07.2018 10:15

Žádost o provedení pozemkové úpravy.doc (37 kB)

Celý článek

Pozvánka na členskou schůzi

31.05.2018 10:42

Pozvanka_clen_schuze_2018.doc (40,5 kB)

pozvánka_podepsaná.jpg (164,2 kB)

Celý článek

Pozvánka na členskou schůzi

06.06.2017 10:41

pozvánka na členskou schůzi 5-6-2017.pdf (345099)

Celý článek

Pozvánka na členskou schůzi

26.05.2016 08:46

Pozvanka_clen_schuze_160525 (1).doc (40448)

Celý článek

Stanovy družstva Agrodružstvo Rakšice, družstvo

01.09.2015 15:19

Stanovy_Agrodruzstvo_Raksice_150918.docx (21797)

Celý článek

Pozvánka na členskou schůzi Agrodružstvo Rakšice, družstvo

01.09.2015 15:16

 

Člen Agrodružstva – Rakšice, družstva

 

 

Pozvánka na členskou schůzi Agrodružstva – Rakšice, družstva

Představenstvo družstva

Agrodružstvo - Rakšice, družstvo

se sídlem Rakšice 1160, 672 01 Moravský Krumlov, IČ: 499 69 714, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Dr, vložka 2546

(dále jen „Družstvo“)

 

si Vás tímto dovoluje pozvat na členskou schůzi Družstva, která se bude konat dne 18. 9. 2015 ve 11:00 hod. v zasedací místnost družstva Družstvo vlastníků půdy Ametyst na adrese Vladislav 208, 675 01 Vladislav, s následujícím programem jednání.

 

Program jednání:

 1. Zahájení a volba orgánů členské schůze;
 2. Odvolání části členů představenstva Družstva;
 3. Jmenování nových členů představenstva Družstva;
 4. Rozhodnutí o změně stanov;
 5. Závěr.

 

Přílohou této pozvánky je návrh nového znění stanov Družstva. Pozvánka je spolu s přiloženým návrhem nového znění stanov Družstva dostupná v zákonem stanovené lhůtě na internetových stránkách družstva na adrese www.agrodruzstvoraksice.cz. Jednotlivé další podklady, které budou projednávány na členské schůzi Družstva, jsou všem členům Družstva k seznámení na adrese Pod Leskounem 1282, 671 75 Moravský Krumlov, v kancelářích Družstva.

Člen Družstva se při prezenci prokáže průkazem totožnosti; zástupce takového člena družstva se musí prokázat svým platným průkazem totožnosti a řádně udělenou plnou mocí. Náklady spojené s účastí člena družstva na členské schůzi nejsou Družstvem hrazeny.

 

V Rakšicích dne 26. 8. 2015

 

 

………………………………………………….

Agrodružstvo - Rakšice, družstvo
Antonín Musil,
předseda představenstva

………………………………………………….

Agrodružstvo - Rakšice, družstvo
Ing. Josef Šumpela,
člen představenstva

 

Celý článek

Pozvánka na členskou schůzi Agrodružstva – Rakšice, družstva

13.03.2015 14:36

Člen Agrodružstva – Rakšice, družstva

 

Pozvánka na členskou schůzi Agrodružstva – Rakšice, družstva

Představenstvo družstva

Agrodružstvo - Rakšice, družstvo

se sídlem Rakšice 1160, 672 01 Moravský Krumlov, IČ: 499 69 714, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Dr, vložka 2546

(dále jen „Družstvo“)

 

si Vás tímto dovoluje pozvat na členskou schůzi Družstva, která se bude konat dne 27. 3. 2015 ve 11:00 hod. v zasedací místnost družstva Družstvo vlastníků půdy Ametyst na adrese Vladislav 208, 675 01 Vladislav, s následujícím programem jednání.

 

Program jednání:

 1. Zahájení a volba orgánů členské schůze;
 2. Schválení účetní závěrky za rok 2014;
 3. Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty Družstva;
 4. Schválení převodu členských podílů;
 5. Odvolání části členů představenstva Družstva;
 6. Odvolání členů kontrolní komise Družstva;
 7. Rozhodnutí o změně stanov – přijetí nového úplného znění stanov, včetně snížení počtu členů představenstva;
 8. Závěr.

Přílohou této pozvánky je návrh nového znění stanov Družstva. Pozvánka je spolu s přiloženým návrhem nového znění stanov Družstva dostupná v zákonem stanovené lhůtě na internetových stránkách družstva na adrese www.agrodruzstvoraksice.cz. Jednotlivé další podklady, které budou projednávány na členské schůzi Družstva, jsou všem členům Družstva k seznámení na adrese Pod Leskounem 1282, 671 75 Moravský Krumlov, v kancelářích Družstva.

Člen Družstva se při prezenci prokáže průkazem totožnosti; zástupce takového člena družstva se musí prokázat svým platným průkazem totožnosti a řádně udělenou plnou mocí. Náklady spojené s účastí člena družstva na členské schůzi nejsou Družstvem hrazeny.

V Rakšicích dne 12. 3. 2015

 

 

………………………………………………….

Agrodružstvo - Rakšice, družstvo
Antonín Musil,
předseda představenstva

………………………………………………….

Agrodružstvo - Rakšice, družstvo
Ing. Josef Šumpela,
člen představenstva

 

Celý článek

Stanovy Agrodružstvo Rakšice, družstvo

13.03.2015 14:35

Stanovy_Agrodruzstvo_Raksice_navrh_2015.pdf (26400)

Celý článek

Pozvánka na členskou schůzi Agrodružstva – Rakšice, družstva

27.05.2014 11:01

Pozvanka_clen_schuze_fin.doc (39,5 kB)

Celý článek
1 | 2 >>