Zemědělské komodity

Ceny zemědělských komodit ze sklizně 2015

- 1 q pšenice krmná - 460,- Kč včetně DPH

- 1 q ječmen krmný - 400,- Kč včetně DPH

 

 

V případě, že nebude mít zákazník vlastní nádobu nebo pytel, je možné zakoupit pytlovinu - 1 ks á 10,- Kč


Výdej a prodej obilovin ,krmných směsí pro drůbež a králiky je každý čtvrtek od 7.00 - 8.00 hod. V jiné dny pouze po dohodě se zaměstnanci Agrodružstva Rakšice.